logo ELGUZ

De EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE UTRECHT – ZEIST e.o. is een gastvrije Lutherse geloofsgemeenschap in het centrum van de provincie Utrecht. Puttend uit de rijke Lutherse traditie halen wij ons vuur uit de ons geschonken liefde van God en wij scheppen een klimaat waarin mensen van allerlei achtergrond in vrijheid hun verbondenheid met God, schepping en elkaar tot uiting brengen, vieren en onderhouden.

Ter opvolging van één van de twee huidige predikanten is de gemeente op zoek naar een nieuwe

                                                                       PREDIKANT(E)

Het gaat om een deeltijd aanstelling van 50%.

Wij zoeken een predikant die vanuit inspirerende vieringen van de gemeente rond Woord, Sacrament en Muziek en in samenwerking met de andere predikant bijdraagt aan de verdere uitbouw van de gemeente als geloofsgemeenschap.

Onze visie: Wij zien voor ons een gemeente als inspirerend thuis om het geloof te vieren, elkaar te ontmoeten in bezinnende gesprekken en elkaar te steunen in ieders spirituele zoektocht. Wij zien voor ons een gemeente die bekend staat als een hartelijke gemeenschap, die levendig uitdrukking geeft aan geloof, hoop en liefde in woord, sacrament en muziek en de onderlinge relaties. Wij zien voor ons een geloofsgemeenschap die het aardse door God gegeven leven viert. Wij zien voor ons een gemeente als vertrekpunt voor ruimhartig handelen in de wereld. De gemeente wil een vindplaats zijn en blijven voor de Lutherse traditie.

 

Profiel predikant(e)

Belangrijke aandachtspunten in het beroepsprofiel zijn:

-          Pastorale inzet/zorg voor de gehele gemeente

-          Verder bouwen aan de gemeente als gastvrije plek van bezinning en ontmoeting

-          Het uitdragen van de Lutherse theologische, liturgische en muzikale traditie in een voor de gemeente, jong en oud aansprekend gedachtegoed

-          Open blik naar de wereld (cultuur, oecumene, diversiteit)

-          Organisatorische capaciteiten (voortrekkersfunctie)

-          Dit alles in goede samenwerking en taakverdeling met de andere predikant

Gezien de beroepsomvang wordt van de predikant(e) de vaardigheid gevraagd duidelijk prioriteiten te kunnen stellen in het takenpakket. De nadruk zal daarbij liggen op verkondiging, pastoraat en gemeenteopbouw.

 

Profiel gemeente

De gemeente is gevormd door de sinds 21 december 2018 gefuseerde Lutherse gemeenten van Utrecht en Zeist, met in totaal ongeveer 650 leden, waarvan er z’n 150 in meer of mindere mate actief zijn, en een kerkbezoek van 30 – 50 (Utrecht + Zeist). Een menselijke maat. Nieuwkomers ervaren de kerkdiensten en de koffie na afloop als een ‘warm bad’. De leden wonen in Utrecht stad, Zeist en het gehele midden van de provincie Utrecht. De gemeente kent een bijzondere leeftijdsopbouw; veel jonge gezinnen met kleine kinderen, ouderen en in verhouding weinig 40-50+ers.

De gemeente heeft twee predikanten in deeltijd, één voor 50% en één voor 36%.             

Er zijn twee preekplaatsen; de kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht en de Lutherkapel in Zeist (om de andere week), verder is de gemeente verantwoordelijk voor de diensten in de kapel van zorgcentrum de Wartburg in Utrecht.

De liturgie en de muziek hebben een belangrijke plaats in de zondagse eredienst. Er is bijna elke zondag een voorzanger en vier maal per jaar een cantatedienst. Dit onder begeleiding van onze vaste organist.

Door de opbouw van de gemeente is er in verhouding veel kinder- en ouderenwerk o.a kinderkerk, kerk op schoot (voor de aller kleinsten), kindercantorij (incidenteel),   en een kring met de ouders van de kinderen. Er is een groep van veertigers en er lopen elk seizoen wel enkele kringen en of cursussen. Voor de ouderen is er eens per maand een groep zowel in Utrecht als in Zeist. Rond hervormingsdag is er op zondag ons gemeentefeest, beginnend met de morgendienst en daarna een lunch en een gevarieerd middagprogramma.

In stedelijk verband is er overleg met de kleinere binnenstadkerken en samenwerking op incidentele basis. Er zijn activiteiten in samenwerking met de Dom en de Doopsgezinde gemeente. Regelmatig sluiten wij aan bij culturele evenementen in de stad ( o.a. de adventsmarkt, culturele zondagen, enz.).

Op internationaal gebied is er drie maal per jaar een Duitstalige dienst. De gemeente is gastheer voor de Pools-Lutherse gemeente in Nederland, en er zijn contacten met de Lutherse gemeente in Eger (Hongarije

Dit alles mede georganiseerd door een wisselende groep actieve en enthousiaste gemeenteleden zowel in Utrecht als in Zeist.

De gemeente is in 1613 ontstaan en maakt sinds 1745 gebruik van de kerk (Rijksmonument) aan de Hamburgerstraat, deze wordt regelmatig verhuurd voor concerten o.a. voor het festival van de oude muziek. De gemeente in Zeist is ontstaan als een filiaalgemeente van Utrecht en is in 1946 zelfstandige gemeente geworden. De fraaie Lutherkapel stamt uit 1965. Sinds december 2018 vormen we weer samen één gemeente.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de voorzitter van de kerkenraad, de heer I. van Kralingen, Spijkerdwarsstraat 72, 3513 SN Utrecht, tel: 030-6065667, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door middel van een motivatiebrief, met C.V. en referenties aan de voorzitter van de kerkenraad.

Uiterste inzendtermijn: 1 augustus 2019